Artretreat.se 2010

 

Aktuellt

 

• Kurs i Kreativ stresshantering »

Ostörd tid bara för dig i meditativt måleri kombinerat med rörelsens avspännande effekt och frigörande kraft, mindre grupp. 10 tillfällen.

 

• Skapande retreat i Egypten »

I Anafora får du tid för dig själv, för reflektion och kreativitet. Läs mer...

 

• Enskilda terapier »

med kreativa metoder. Kostnadsfri första konsultation

 

Välkommen till
Art Retreat och
HälsoRum

 

I företaget Art Retreat, del av privata mottagningen HälsoRum, erbjuds konsten som källa till läkning, mening, reflekterande och personlig utveckling. Här får Du tillfälle och utrymme för mötet med Dig själv genom en kreativ process. Ditt alldeles egna unika konstnärliga uttryck öppnar väg till den egna livshistorian, nuet och framåtblickande. Konstnärliga förkunskaper är inte nödvändiga, vi rör oss mellan olika konstnärliga språk utan krav på prestation eller teknik.


På Art Retreats ”palett” finns färgstarka områden

Terapier - enskilt och i grupp

Kreativ Stresshantering

Skapande retreat

Företags- eller organisationsanpassad uttryckande konst

Kurser och Workshops

 

Lisa Krogdal

Jag som leder Art Retreat är diplomerad Uttryckande Konstterapeut med psykoterapikompetens (s.k. Steg 1). Jag är utbildad vid Expressive Arts, Svenska institutet för Uttryckande Konstterapi (www.expressiveart.se). Jag är dessutom diakon och pedagog, utbildad vid Samariterhemmet i Uppsala och Sigtuna folkhögskola. Min erfarenhet sträcker sig mellan Uttryckande Konstterapeutiskt behandlingsarbete, rehabilitering, krisbearbetning, friskvård och pedagogisk verksamhet.

Som en röd tråd genom liv och arbete löper den skapande kraften. Att befinna mig i ett konstnärligt lekområde är för mig något som ger tydlig tillgång till livskraftens centrum.

 

 

 

 

 

 

 

Meningslöshet förhindrar livets fullhet och betyder därför sjukdom. Mening gör däremot mycket, kanske allt, möjligt att uthärda.

Ingen vetenskap kommer någonsin att ersätta myten, och ingen myt kommer någonsin att kunna skapas av vetenskapen.”

 

        C G Jung ur ”Mitt Liv”