Artretreat.se 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ner folder

om kreativ stresshantering
på arbetsplatsen >>

 

På arbetsplatsen

 

Att företag inser vikten av att investera i förebyggande friskvård, stresshantering och rehabilitering för sina anställda är ofta förutsättningen för ett gott företagsklimat. Likaså att erbjuda aktivitet och reflektion för samhörighet, samverkan och utveckling inom arbetslaget/företaget. Tillsammans med Lenah Jäder erbjuder jag ett koncept med företagsanpassad Uttryckande Konst. Vi kan efter kontakt och behovsanalys arbeta med teambuildning, krishantering eller vara en del av ditt företag/organisations hälsoprofil. Vi skräddarsyr utifrån behov.

 

Uttryckande Konst utgår från att det inom varje människa finns en kreativ kraft. Vi använder kreativt skapande med flera konstnärliga discipliner såsom musik, poesi, rörelse, gestaltande och bild. Ett sätt att öppna för nya infallsvinklar.

 

Företagsanpassad Uttryckande Konst
Vi kan efter kontakt och behovsanalys arbeta med team-buildning, krishantering eller vara en del av ditt företag / organisations hälsoprofil. Vi skräddarsyr utifrån företagets behov.
Metoden är avpassad för att fungera friskvårdande, utvecklande, stresshanterande och rehabiliterande.
• Personalutveckling vid engångstillfälle eller serie. Arbete med personalgruppen kring ett
bestämt tema där kreativa metoder är katalysatorer för processen.
• Krisbearbetning/korttidsterapi för den enskilde i personalgruppen, avlastningssamtal med hela kollegiet.
• Stressförebyggande friskvård. Fokus på såväl tanke, själ och kropp som känsla och balansen däremellan. Meditativt sittande med övergång till kreativ process i fritt måleri.
• Kurs i konstnärlig kommunikativ metodik För dig som yrkesmässigt arbetar med andra
och som söker fördjupning i dialog

 

Förhållningssättet i Uttryckande Konst tar sin utgångspunkt i att:

      - Människor utvecklar sig genom upplevda
  erfarenheter

      - Dialog med konstverk ger nya och ofta
  oväntade infallsvinklar på kända problem.

      - Konsten rymmer mångtydigheten i våra
  upplevelser.

- Arbete med konst lär oss att lyssna, se och
  vara på ett närvarande sätt.


Var finns Uttryckande Konst?

Uttryckande Konstterapeuter arbetar inom sjuk och friskvård, i pedagogiska och sociala sammanhang, inom företag och organisationer.

 

Filosofi

Uttryckande Konst lutar sig mot konstteori och den filosofiska riktningen fenomenologi, dvs läran om det fenomen som visar sig. I Uttryckande Konst ges ett sökande efter livsvärlden just så som den presenterar sig i det egna genuina uttrycket företräde framför tolkningar.