Artretreat.se 2010

 

 

Vi låter skapande och varande bli vår kontaktyta, väg in i bön och dialog med vårt innersta och Gud. Vi skapar utifrån naturens gåvor och kryddar med färg, musik och ord. Vi går till att bottna i steget och finna vårt avstamp i Gud och pilgrimens riktning, inåt och vidare.”

 

Anna-Clara Birgersson och Lisa Krogdal

 

Skapande Retreat

 

I Skapande Retreat erbjuds tillflykt och reträttplats undan vardagen. Retreaten präglas av väglett, enkelt skapande varvat med stilla varande.

 

I väglett skapande arbete rör vi oss i de olika konstnärliga språken utan krav på prestation eller teknik. Vi skapar utrymme för målande, skrivande, rörelse och rytm. Inspireras av platsen med dess natur. Vissa övningar sker utomhus. Arbetet sker både individuellt och i grupp, inom- och utomhus.
Du behöver inga förkunskaper för att delta, du har redan allt du behöver.

 Måleri i det fria på Lurö

Värmland… Österlen… Ökenlandskapet
Skapande Retreat hålles på olika platser: Värmland, Killans Bönegård på Österlen och på Anafora, en kristen koptisk retreatfarm i det Egyptiska Saharas ökenlandskap.
Skilda miljöer som alla inbjuder till enkelhet med dess rikedom: Närvaro i meditativ stillhet och bön där tystnad är redskap för det lyhörda inre lyssnandet.
Miljön präglar formen. Skapande Retreat berikas av platsens mystik och specifika tillgångar: OlivSkörd i gryningen på Anafora. Meditativ gång i det öppna landskapet på Österlen i havets närhet. Pilgrimsvandring i skogarnas och sjöarnas landskap Värmland.
Konstnärliga uttryck, naturens gåvor och symboler blir spännande bryggor mellan inre och yttre verklighet.

Retreatledare

Anna-Clara Birgersson, dipl Uttryckande Konstterapeut, leg Sjukgymnast.

Lisa Krogdal, dipl Uttryckande Konstterapeut, Diakon.

Vi kan efter tid och möjlighet på uppdrag hålla Skapande Retreat på önskad plats i Sverige.

 

 

Vardagsrytmen under en Skapande Retreat

Alla tider är ungefärliga

> Te i gryningen

> 7.00-9.30 Skörd

> Frukost

> Ledig tid / enskilt ateljéarbete.

> 13.00 Lunch

> Ledig tid

> 16.00–18.00 Väglett skapande och Iotakorsmålning (varannan dag vardera)

> 18.00 Mat

> 20.00 Bön

 

 

 

 

Skapande retreat

27 nov-4 dec 2010

En vintervecka i ljusets tecken på Anafora retreatfarm utanför Kairo. Vi skördar soldoftande clementiner och ger ny glöd till vårt inre i skapande i färg

och form, ord och musik. Vi tänder adventsljus, delar sång, bön och lussebullar med Anaforas änglar. Samtalar om det som känns angeläget

och ljusbärande med biskop Thomas.

Läs mer...

 

 

 

Anafora, Egypten.

 

 

Olivskörd i kvällssolen.